Articles

MARINA U IZRADI / JADRAN visoko je zahtjevan projekt u koji smo uključili sve naše kapacitete. Od projektiranja, izgradnje, pa do izrade elaborata za tehnički prijem. Saznaj više

  • Projekti konstrukcija za objekte visokogradnje
  • Projekti hala i skladišnih prostora
  • Sanacija i produljenje pristaništa
  • Izrada elaborata za tehnički prijem.